Νοε 27

Κοινωνική πολιτική στην πράξη και για θέματα Ισότητας και καταπολέμησης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας - Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για θέματα ισότητας, αλλά και πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας περιέγραψε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση για τις Πολιτικές Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις για την επέκταση της άδειας μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα στους εννέα μήνες, για την επιδότηση από τη ΔΥΠΑ των δυο εκ των τεσσάρων μηνών γονικής άδειας και για τους δυο γονείς και τη θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας 14 ημερών, με προστασία από απόλυση του πατέρα για 6 μήνες από τη γέννηση κάθε παιδιού. «Πρόκειται για μέτρα με τα οποία περιορίζουμε τα αντικίνητρα στην πρόσληψη και επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών», τόνισε. «Ενσωματώσαμε επίσης την ευρωπαϊκή οδηγία για τη συμφιλίωση προσωπικής-επαγγελματικής ζωής. Στηρίζουμε τις εργαζόμενες με οικογένεια αλλά και τις μητέρες που θέλουν να εργαστούν με μέτρα όπως το δικαίωμα στην αποσύνδεση από την τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο. Το ίδιο κάνουμε με προγράμματα όπως οι Νταντάδες της Γειτονιάς και οι Μονάδες παιδικής μέριμνας σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις. Και δεν ξεχνάμε το εργαλείο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 που αποτελεί τον Οδηγό μας για όλα τα σχετικά θέματα».

«Την ίδια στιγμή», συνέχισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «εργαζόμαστε, επίσης, για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Με πρωτοβουλίες όπως το Σήμα Ισότητας Share για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτικές ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους τους. Με το Κέντρο Καινοτομίας για Γυναίκες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Και με στοχευμένα στις γυναίκες προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, πολλά από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ».

Όπως είπε ο κ.Χατζηδάκης, «Χάρη στις πολιτικές της κυβέρνησης η Ελλάδα είναι πλέον σύμφωνα μία από τις δώδεκα χώρες παγκοσμίως με πλήρη νομική ισότητα ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν μένουμε όμως σε αυτά. Όποιος παρακολουθεί την επικαιρότητα, βλέπει τα συχνά περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας! Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα. Γι’ αυτό έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως την κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Την εξειδίκευση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να καταρτίζουν πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης. Τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος στην Επιθεώρηση Εργασίας για την παρακολούθηση του φαινομένου, Τώρα προχωρούμε με την πρωτοβουλία για το Panic Button, μια ακόμα χειροπιαστή απάντηση στο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Γιατί και στο θέμα αυτό όπως και σε όλα τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, θέλουμε να μιλάμε με έργα γιατί πιστεύουμε σε μία κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα», κατέληξε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
Νοε 27

Πρόσθετη χρηματοδότηση στο ΤΕΒΑ – Εξέταση της δυνατότητας παράτασης της Κοινωφελούς Εργασίας - Βασικά σημεία παρέμβασης στο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τους πέντε άξονες στους οποίους διαρθρώνονται οι δράσεις κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης που αποδεικνύουν την ισχυρή σχέση του Υπουργείου Εργασίας και των Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ). Στην παρέμβασή του, ο κ. Χατζηδάκης ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Περιφερειών ότι εξετάζεται η δυνατότητα παράτασης του τρέχοντος προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Έκανε επίσης γνωστό ότι με απόφασή του θα προστεθούν 12 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους στο Πρόγραμμα Βασικής Επισιτιστικής και Υλικής συνδρομής προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το ΤΕΒΑ στο ΕΣΠΑ και να συνεχιστεί η παροχή δωρεάν τροφίμων και υλικών αγαθών στις Περιφέρειες όλης της χώρας.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «Η κοινωνική συνοχή στο περιφερειακό επίπεδο είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και πλήρως ενσωματωμένη στις δράσεις που εφαρμόζουμε», τις οποίες εξειδίκευσε ως εξής:

1. Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με περιφερειακή διάσταση που υλοποιεί η ΔΥΠΑ με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Από το βήμα της ΔΕΘ παρουσιάστηκαν δυο νέα προγράμματα αυτής της κατηγορίας. Το πρώτο αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία που απευθύνεται σε ανέργους 30-45 ετών που θα λάβουν 15.000 ευρώ έκαστος. Και το δεύτερο, προϋπολογισμού 119,7 εκατ. ευρώ, στην επιδότηση εργασίας 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

2. Δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές που έχουν στο επίκεντρο το «κοινωνικό πακέτο» της ΔΥΠΑ, συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, οι δράσεις αυτές έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται και πρόσθεσε ότι η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσουν να επενδύουν σημαντικούς πόρους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ.

3. Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας: Την περίοδο της πανδημίας τα εν λόγω προγράμματα στήριξαν τις Περιφέρειες και τους Δήμους μέσα από την απασχόληση 36.000 συμπολιτών μας, ενώ φέτος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα το οποίο έχει προϋπολογισμό κάλυψης 25.000 ωφελουμένων, χάρη στο οποίο οι ωφελούμενοι, κυρίως μακροχρόνια άνεργοι, προσφέρουν εργασία σε Περιφέρειες και Δήμους. Σε αυτό το πρόγραμμα εξετάζεται η δυνατότητα παράτασης.

4. Προνοιακές παροχές σε είδος: Βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΤΕΒΑ. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική αναφορά στα προγράμματα επιδότησης για βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, υπογραμμίζοντας ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός φέτος ανέρχεται σε 333 εκατ. ευρώ από 270 εκατ. ευρώ το 2019. «Δίνουμε περισσότερα κουπόνια από ποτέ από όλο το πρόγραμμα και καλύπτουμε πλήρως όλες τις αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ και μάλιστα με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Μιλώντας για το Πρόγραμμα Βασικής Επισιτιστικής και Υλικής Συνδρομής είπε ότι υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων με τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας και χάρη στις δράσεις του περίπου 400.000 ευάλωτοι Έλληνες (δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) λαμβάνουν δωρεάν τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε για τα προηγούμενα χρόνια με 330 εκατ. ευρώ από το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους), ενώ με παλαιότερη απόφαση του Υπουργού Εργασίας προστέθηκαν άλλα 62 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους την περίοδο 2021-2022 λόγω των έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Για το πρόγραμμα έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ωστόσο, επειδή ορισμένες περιφέρειες έχουν εξαντλήσει τους πόρους τους, ο υπουργός σημείωσε ότι υπέγραψε σχετική απόφαση ούτως ώστε να προστεθούν 12 εκατ. ευρώ και να μην υπάρξει κενό στις δράσεις του προγράμματος.

5. Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Τέλος, ο κ Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι στον τομέα δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλογούν επιπλέον κονδύλια της τάξης του 1 δις. ευρώ που έχουν υπαχθεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, με τις επιμέρους δράσεις να στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων και στην κοινωνική συνοχή.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νοε 21

Συνεχίζουμε την πράσινη μετάβαση με κοινωνικό πρόσημο - Βασικά σημεία ομιλίας στο 1o Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στις Βρυξέλλες

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η γεωπολιτική κρίση μπορεί να υποχρέωσε την Ελλάδα –όπως και όλες τις χώρες της ΕΕ- να επαναξιολογήσει βραχυπρόθεσμα κάποιες πτυχές της πράσινης μετάβασης. Όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει ανατρέψει τον ευρύτερο σχεδιασμό, κάτι που αποτυπώνεται στην ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ –από ενεργειακής πλευράς- και στις πρωτοβουλίες που «τρέχει» η χώρα για την μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (που έχουν και έντονο κοινωνικό πρόσημο) αλλά και για την ανάπτυξη των «πράσινων» δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη νέα εποχή.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στο 1ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (16-17 Νοεμβρίου). Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η επείγουσα ανάγκη της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού –υπό τα δεδομένα της κρίσης που δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- οδήγησε όλες τις χώρες να επαναχαράξουν τον οδικό χάρτη προς την επίτευξη των στόχων του Fit for 55 και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ταυτόχρονα, όμως ανέδειξε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την εν λόγω ατζέντα Γιατί, όπως είπε, «η στόχευσή της είναι πλέον διπλή: Όχι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας».

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι και πριν το ξέσπασμα του πολέμου, η Ελλάδα είχε θέσει φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση: «Ως αποτέλεσμα, η χώρα μας αναρριχήθηκε στην 7η θέση διεθνώς το 2021 από πλευράς διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Πριν λίγο καιρό, για πρώτη φορά στα χρονικά η καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ κάλυψε το σύνολο της ζήτησης για ρεύμα για 5 ώρες, στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα για το πού θέλουμε να πάμε. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση και γι’ αυτό αναθεωρούμε τον στόχο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο 80% στο τέλος της δεκαετίας (από 65% προηγουμένως). Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο στόχος για πλήρη εξάλειψη του λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα για λόγους όχι μόνο περιβαλλοντικούς, αλλά και οικονομικούς παραμένει, υπενθυμίζοντας τους βασικούς άξονες του Σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που θα κινητοποιήσει κεφάλαια πάνω από 5 δις. ευρώ για την αλλαγή του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης τα επόμενα χρόνια. Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά προγράμματα που έχει σχεδιάσει η ΔΥΠΑ για την στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές αυτές.

«Την ίδια στιγμή, πρέπει να προετοιμάσουμε το εργατικό μας δυναμικό για την πράσινη μετάβαση με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων. Η Ελλάδα εμφανίζει εδώ και χρόνια έλλειμμα στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Γι’ αυτό προωθήσαμε την άνοιξη νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο –μεταξύ άλλων- την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος». Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο μαζικό πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατάρτιση και επανακατάρτιση 700.000 ανέργων και εργαζομένων τα επόμενα χρόνια, ενώ υπογράμμισε ότι οι πράσινες δεξιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο και των ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια μονοδιάστατη διαδικασία. Πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι δίκαια για όλους τους εμπλεκομένους και ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Και θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης -που εμπνέονται από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές- υπογραμμίζουν την δέσμευσή της», κατέληξε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

O κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στο θεματικό πάνελ «Για ένα πράσινο και δίκαιο μέλλον» μαζί με την πρώην Επίτροπο Απασχόλησης κ. Άννα Διαμαντοπούλου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του γαλλικού ομίλου Solvay, Ιλχάμ Κάντρι, τον πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου κ. Ντράγκος Πισλάρου και την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Λουντ, κ. Σίλβια Σέργκερ.

Να σημειωθεί τέλος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση στην ΕΕ για θέματα απασχόλησης. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Απασχόλησης Νίκολας Σμίτ, η Επίτροπος Ισότητας Ελένα Ντάλι, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και υψηλόβαθμα στελέχη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νοε 13

Στη δημοσιότητα παραβάσεις και πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας - Ομιλία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ

 Οι μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στην πράξη

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η δημοσιοποίηση των αριθμών των ελέγχων στην ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας. Έλεγχοι, παραβάσεις και πρόστιμα θα δημοσιοποιούνται πλέον κάθε μήνα, για κάθε μήνα του έτους, αλλά και συγκεντρωτικά από την αρχή της χρονιάς.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κηρύσσοντας σήμερα την έναρξη του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΛΙΝΥΑΕ με θέμα «Με το βλέμμα στον άνθρωπο», τονίζοντας ότι το Ινστιτούτο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά εργαζόμενοι και εργοδότες για τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συστήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας, το καλοκαίρι πραγματοποίησε σειρά ελέγχων σε όλη την επικράτεια στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Ακολούθησαν το Σεπτέμβριο έλεγχοι σε εταιρείες ντελίβερι και κούριερ, στις οδικές μεταφορές και, με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους, σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που χρησιμοποιούν οδηγούς και συνοδούς. Στα αμέσως επόμενα βήματα περιλαμβάνονται έλεγχοι για τις παραβιάσεις στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καθώς και μία καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα θέματα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από τα τέλη Νοεμβρίου.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι με τον ίδιο νόμο – πέρα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με την οποία αποτρέπονται στην πράξη φαινόμενα υποδηλωμένης-αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών – κυρώθηκε η σύμβαση 187 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και η Σύμβαση 190 για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας ενώ θεσπίστηκε σειρά μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στην πράξη, όπως:

  • Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για πρόνοια, υγιεινή και ασφάλεια έναντι των αυτοαπασχολούμενων, με εκείνες που ισχύουν για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
  • Η χορήγηση του διαλείμματος μετά από 4 ώρες εργασίας, αντί για 6.
  • Το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία.
  • Σημαντικές ρυθμίσεις για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (γονική άδεια, άδεια πατρότητας προστασία του νέου πατέρα από απόλυση, κ.ά.), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του στρες, μείωση του κινδύνου για burnout, να συμβάλλει σε μία καλύτερη ψυχική υγεία και να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

«Στην ίδια κατεύθυνση, θα συμβάλλουν, επίσης δράσεις μας οι οποίες θα στηρίξουν τους εργαζόμενους γονείς, όπως το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς το οποίο σύντομα ξεκινά και το πρόγραμμα για τις μονάδες παιδικής φροντίδας σε 120 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθεί», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Εξήγγειλε εξάλλου τη θέσπιση, μετά από εκτενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Επίσης, την λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης σημειώνοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία για το πρόγραμμα ΗΡΙΔΑΝΟΣ ήδη προωθείται.

«Φυσικά, δεν θα μείνουμε σε αυτά. Δεν εφησυχάζουμε. Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα εξακολουθούν δυστυχώς να συμβαίνουν. Και το τελευταίο διάστημα είμαστε δυστυχώς μάρτυρες αρκετών νέων τέτοιων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή», κατέληξε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το ΕΛΙΝΥΑΕ που προβλέπει την εκτέλεση μελετών, ερευνών πεδίου, προγραμμάτων κατάρτισης σε επιχειρήσεις, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εργοδότες καθώς και άλλων δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οκτ 26

Η κρίση καθιστά πιο επιτακτικό το πρασίνισμα της ηλεκτρικής ενέργειας - ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και η εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο, καθιστά ακόμα πιο επιτακτικό, το πρασίνισμα της ηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας συνολικότερα. Έτσι ώστε όχι μόνο να υπηρετήσουμε προφανείς περιβαλλοντικές ανάγκες, αλλά και να απαλλαγούμε τόσο από τον ρυπογόνο λιγνίτη, που μόνο προσωρινά έχει καταστεί σχετικά φθηνότερος, όσο και από την όποια εξάρτηση έχουμε από το ρωσικό φυσικό αέριο!». Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, προσθέτοντας ότι το «πρασίνισμα» της ενέργειας επιτάσσει, να προσαρμοστεί αντίστοιχα και η αγορά εργασίας.

Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε τέσσερις δράσεις του υπουργείου για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι οποίες είναι οι εξής:

– Μαζικό πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αφορά 700.000 εργαζόμενους. «Μια πρώτη βασική δράση που προωθούμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορά στις ψηφιακές και στις πράσινες δεξιότητες. Γιατί ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες; Διότι είναι δύο τομείς αιχμής! Αλίμονο αν αγνοούμε τις νέες τεχνολογίες. Αλίμονο αν αγνοούμε την περιβαλλοντική διάσταση της πολιτικής μας. Τόσο στη οικονομία όσο και στην κατάρτιση», τόνισε.

– Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την κατάρτιση 80.000 ανέργων σε δεξιότητες όπου οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη προσωπικού, που ήδη ξεκίνησε και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δεξιότητες όπως η ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και η πράσινη επιχειρηματικότητα. «Το πρόγραμμα αυτό είχε τόσο μεγάλη ζήτηση, που ήδη ανακοινώσαμε την επέκτασή του, καθώς οι θέσεις εξαντλήθηκαν», επεσήμανε ο κ, Χατζηδάκης.

– Ακολουθεί, μέσα στις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση και πάλι στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ και θα αφορά 150.000 εργαζόμενους. Δίπλα σε αυτό θα υπάρξει ξεχωριστό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας.

– Δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης: πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης, το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων 18-29 ετών και το πρόγραμμα κατάρτισης  και πιστοποίησης νέων δεξιοτήτων 3.000 ανέργων.

«Η πολιτική για την ενίσχυση της πράσινης ενέργειας που είχε προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις, οδήγησε την Ελλάδα να καταλάβει την 7η θέση παγκοσμίως το 2021 σε ηλιακή και αιολική ενέργεια ως μερίδιο της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενώ πριν από μερικές ημέρες,  στις 7 Οκτωβρίου, οι ΑΠΕ κάλυψαν για πρώτη φορά ολόκληρη τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας για 5 ώρες! Συνεχίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση, έχοντας απλοποιήσει πια τη διαδικασία αδειοδότησης των ΑΠΕ και στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή σε κάθε επίπεδο. Και παράλληλα προωθούμε ένα  πολύ μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης αλλά και την ηλεκτροκίνηση στο στόλο των αυτοκινήτων. Προχωρούμε σφαιρικά μια πράσινη πολιτική στην ενέργεια και συνδέουμε τις δράσεις αυτές με αντίστοιχες δράσεις στην κατάρτιση που θα συμβάλουν στο πέρασμα σε μια νέα εποχή», κατέληξε ο υπουργός.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ